Reklamační podmínky

Podmínky reklamace zboží a služeb 123autodíly

Záruční doba začíná dnem převzetí zboží. V případě výměny zboží z důvodu reklamace, začíná záruční doba znovu běžet dnem převzetí nového zboží. Záruční doba na zboží je 24 měsíců.
Při přebírání zásilky zboží zkontrolujte, zda je obal zásilky zboží nepoškozené a zda obal zásilky nenese zjevné znaky poškození. V případě, že kupující zjistí poškození zásilky, poškozený obal, může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto poškozené zásilky, je třeba uvést do přepravního listu dopravce všechny poškození obalu zásilky, převzetí zásilky s poškozeným obalem.
Pokud kupující po převzetí zboží zjistí vadu, je nutné kontaktovat prodávajícího ohledně postupu v reklamačním řízení. Je třeba uvést zjištěné vady a následně doručit zboží osobně nebo poštou reklamované zboží prodávajícímu a to nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zásilky.
K reklamaci je třeba předložit doklad o nákupu zboží - fakturu (faktura slouží zároveň jako záruční list).
Prodávající si vyhrazuje právo vadné a neopravitelné zboží nahradit zbožím novým se stejnými parametry. Veškeré reklamace budou vyřešeny v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů.
Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu, i když byla objednávka řádně potvrzeno, je nutné tuto skutečnost oznámil prodávajícímu v co nejkratším čase.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě poškození zboží při přepravě, tyto škody je nutné řešit s dopravcem přímo při přebírání zboží. Nárok také zaniká při neodborné instalaci, neodborným zacházením, obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou nebo návodem, nadměrným zatěžováním nebo používáním zboží.
V případě reklamace máte možnost nás kontaktovat přes "reklamační protokol", reklamační formulář na stránce nebo nás o reklamaci informujte telefonicky, reklamaci tak vyřídíme ihned a mnohem spíše než přes reklamační protokol.